วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สมัครเมลล์


วันนี้ได้สมัครเมลล์โดยให้เพื่อนสอนแล้ววันนี้มีเมลล์เป็นของตนเอง